Proves

Proves que gestiona o realitza el centre

  • Matrícula en l'Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat
  • Proves Homologades per a l'obtenció del títol de Nivell Bàsic (A2) de Llengues
  • Proves d'Accés a Cicles Formatius de Formació Professional Grau Superior
  • Proves d'Accés a Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny