INFORMACIÓ IMPORTANT PER A L’ALUMNAT QUE CURSARÀ 1R D’ESO EL PROPER CURS 2020-2021:

 El pròxim curs comença una nova organització curricular en 1r d’ESO.

Algunes matèries estan agrupades de dos àmbits: Àmbit Sociolingüístic (Castellà, Valencià i Geografia i Història) i Àmbit Científic-Matemàtic (Biologia-Geologia i Matemàtiques).

 La resta de matèries es cursen de forma independent als àmbits.

 Indiquem a continuació els materials que es necessiten per als àmbits, per si de cas voleu adquirir-los ja:

 -1 CARPETA amb 4 ANELLES de 40 mm AMB ELÀSTICS (caldrà UNA ÚNICA per als dos àmbits)

 Vos mostrem una imatge (a la papereria del poble hi ha)

 -1 RECANVI DE FULLS per a la carpeta d’anelles (amb quadrets no massa xicotets, 5 mm). L’alumnat que tinga dificultats d’escriptura, pot comprar-les amb pauta (amb 1 línia).

 -FUNDES DE PLÀSTIC amb multitaladre per poder arxivar-les a la carpeta d’anelles

 -NOTES ADHESIVES DE COLORS DIFERENTS

 -PEGAMENT EN BARRA I TISORES

-MATERIAL D’ESCRIPTURA: bolígrafs de diferents colors, retoladors fluorescents, goma, llapis, maquineta de fer punta.

Aconsellem no comprar més material fins el començament del curs i es puguen seguir les recomanacions de cada matèria.

 FINS SETEMBRE!!!!