Ajudes de menjador escolar / ajudes individuals per al servei de transport escolar. S’estableixen les condicions per a ser alumnat usuari del servei de transport escolar col·lectiu

Ací podeu consultar els enllaços: Menjador: https://dogv.gva.es/datos/2023/06/05/pdf/2023_6150.pdf transporte escolar: https://dogv.gva.es/datos/2023/06/05/pdf/2023_6184.pdf Transport colectiu: https://dogv.gva.es/datos/2023/06/05/pdf/2023_6179.pdf