MATRICULACIÓ ALUMNAT DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ

Publicats els llistats definitius de l’alumnat admés en el Centre, els informem que al llarg del dia de hui rebran, en l’adreça de correu electrònic que van proporcionar en Telematrícula, la documentació que han d’aportar per a formalitzar la matrícula en el dia i hora indicats.

L’alumnat que va cursar 4t d’ESO en el nostre Centre i ha participat en el procés d’admissió per a cursar 1r de Batxillerat en el nostre centre, formalitzarà la matricula el mes de setembre.