MEDIACIÓ

medicacion1

Professorat responsable del servei de Mediació:

 

Andrés Álvarez

Rebeca Valero

mediacion3

MEDIACIÓ IES SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

Tens algun conflicte amb algun company o companya i vols resolre-lo amb el diàleg ?

Tria la mediació ! No ho dubtes, demana ajuda.

 

  • QUÉ ES LA MEDIACIÓ?

És un procés que serveix per a resoldre conflictes de manera pacífica.

És confidencial i voluntari.

Requereix la intervenció d’una persona mediadora que actuarà de manera imparcial.

És un acte cooperatiu, mai competitiu.

No hi ha guanyador ni perdedor: les dues parts són guanyadores.

  • CONFLICTES QUE ES PODEN RESOLDRE AMB MEDIACIÓ

Aquells que no suposen una transgressió greu de les normes de convivència.

Disputes entre alumnat: insults, amenaces, males relacions, difusió de rumors, etc.

Amistats que s’han deteriorat.

Situacions que desagraden o semblen injustes.

  • QUÉ ENS POT APORTAR?

Un millor clima i una millor convivència en el centre.

Millors relacions interpersonals.

Majors habilitats socials de les persones mediades i de les persones mediadores.

  • COM POTS DEMANAR UNA MEDIACIÓ?

Pots demanar-ho a qualsevol professor/a que avisarà a l'equip de Mediació

Pots escriure una noteta i deixar-la a la bústia de mediació, que està situada en la porta de la sala de mediació, enfront de la cafeteria del centre.

  • PASOS DEL PROCÉS DE MEDIACIÓ

Cadascuna de les parts conta el què ha passat i com es sent.

La persona mediadora ajuda a trobar solucions que satisfacen a les dues parts del conflicte.

Es signen acords que es deixen per escrit en un contracte vinculant entre les parts.

  • QUALITATS DE LA PERSONA MEDIADORA

És neutral.

No actua de jutge ni tampoc d’ àrbitre o jutja ni representa a cap de les parts, les quals han de ser tractades en perfecta igualtat.

Tampoc no imposa solucions.

Ajuda a que arriben a un acord totes dues parts.