Equip directiu

Direcció: Silvia Bueno Olmos

 Vicedirecció:  Esther Martínez Álvarez

Cap d'estudis: Jose Miguel Rubio Andrés

Secretaria:  Alfonso Pérez Arnal