Versión en castellano: enlace

Com ja sabeu, les mesures adoptades al Pla de Contingència per tal d'evitar al màxim la possibilitat de contagis per COVID-19 a la nostra escola impliquen la impossibilitat de poder accedir als nostres centres (seu de Xàtiva i seccions d'Ontinyent i Ayora) si es presenten símptomes compatibles amb la malaltia.

En el cas del nostre professorat, en el moment que apareix qualsevol símptoma, des de Sanitat es procedeix a la realització d'una PCR i a l'aïllament de la persona afectada fins que desapareguen els símptomes i es confirme un resultat negatiu. A banda, es procedeix d'igual manera quan es confirma el positiu d'un contacte estret del nostre professorat, i en aquest cas s'ha de mantindre la quarentena almenys durant deu dies des del moment del contacte, malgrat que el resultat de la PCR s'obtinga abans que passen aquests 10 dies i siga negatiu.

Malauradament, l'aplicació d'aquestes mesures (totalment necessàries) implica que les absències durant aquest curs acadèmic puguen ser molt més habituals del que a tots i totes ens agradaria. Per tal d'intentar minimitzar la pèrdua de sessions, en aquelles circumstàncies que un professor es trobe en condicions d'exercir la funció docent però no puga acudir al centre per les raons esmentades, es ficarà en contacte amb l'alumnat a través de qualsevol de les vies de comunicació que tenim obertes enguany (Webfamília, AULES o el correu electrònic) i els indicarà com es treballarà durant la seua absència.

És important també que llegiu el missatge de text que us enviarem per notificar-vos una absència, quan aquesta s'haja de produir, amb molt de deteniment. Si en el missatge que us enviem no s'indica que el professor us contactarà, és perquè aquest no pot exercir el teletreball i, per tant, la docència es vorà totalment interrompuda. A través del missatge us indicarem també si l'absència serà puntual i afectarà només el dia en qüestió ("hui") o si tindrà una durada indefinida ("fins nou avís").

Aprofitem per recordar-vos que vosaltres tampoc podeu accedir al centre si presenteu qualsevol símptoma compatible amb la malaltia, per lleuger que siga.

Us agraïm moltíssim la vostra comprensió i col·laboració.

 

SECCIÓ D'ONTINYENT / SECCIÓN DE ONTINYENT

CURS (PROFESSORAT)/CURSO (PROFESORADO) IDIOMA Absència/ 

Ausencia        

SECCIÓ D'AYORA / SECCIÓN DE AYORA

CURS (PROFESSORAT)/CURSO (PROFESORADO)

IDIOMA

Absència/

Ausencia