ABSÈNCIES PROFESSORAT / AUSENCIAS PROFESORADO

Les absències del professorat es notifiquen mitjançant Web Família, per la qual cosa és recomanable que activeu l'opció de rebre notificacions des d'aquesta plataforma. Teniu tota la informació sobre Web Família a la nostra web.

 

Las ausencias del profesorado se notifican a través de Web Familia, por lo que se recomienda que activéis la opción de recibir notificaciones desde esta plataforma. Tenéis toda la información sobre Web Familia en nuestra página web.

SEU XÀTIVA / SEDE DE XÀTIVA

CURS I GRUP / CURSO Y GRUPO

IDIOMA

Absència / Ausencia

SECCIÓ D'AYORA / SECCIÓN DE AYORA

CURS I GRUP / CURSO Y GRUPO

IDIOMA

Absència/

Ausencia