Matriculació

INFORMACIÓ PER A LA MATRÍCULA

ACCÉS A LA MATRÍCULA

1. PREINSCRIPCIÓ SETEMBRE (telematricula.es) del 15 al 18 de setembre.

2. FORMALITZACIÓ: veure segons el cas:

(ATENCIÓ: No pagueu res fins que no tingueu plaça confirmada)