Matriculació

ADMISSIÓ I MATRÍCULA CURS 2021/22

(Segons Resolució de 24 de maig de 2021 de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme)

 

PRIMER PERÍODE D’ADMISSIÓ

 • Des de les 12:00 de l’11 de juny fins a les 23:59 del 28 de juny
 • L’assistent telemàtic d’admissió estarà accessible des de la pàgina web de Conselleria.
 • Els resultats de l’adjudicació es publicaran el 9 de juliol a l’assistent telemàtic.
 • La matrícula es formalitzarà entre el 12 de juliol i el 2 de setembre.
 • Del 3 al 9 de setembre es matricularan alumnes oficials no adjudicats i llista d’espera.
 • PROVA DE NIVELL - MÉS INFORMACIÓ ACÍ

 

SEGON PERÍODE D’ADMISSIÓ

 • Des de les 12:00 del 15 de setembre fins a les 23:59 del 19 de setembre
 • L’assistent telemàtic d’admissió estarà accessible des de la pàgina web http://www.eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula.
 • Els resultats de l’adjudicació es publicaran el 23 de setembre a l’assistent telemàtic.
 • La matrícula es formalitzarà entre el 23 i el 30 de setembre.
 • De l’1 al 4 d’octubre es matricularà la llista d’espera.

 

PERÍODE D’ÚLTIMES VACANTS

 • Una vegada finalitzat el procés telemàtic d’admissió i matrícula, si encara queden places vacants, els interessats es podran matricular presencialment en les escoles.

 

PIALP (Pla integral d’aprenentatge de llengües per al professorat)

 • El professorat interessat a accedir per primera vegada als cursos d’anglés i valencià (fins a C1) haurà de completar una sol·licitud telemàtica a http://ovidoc.edu.gva.es des de les 12:00 del 28 de maig fins a les 23:59 del 6 de juny.
 • Els sol·licitants admesos en el PIALP de nou ingrés que hagen sol·licitat cursos presencials hauran de fer una sol·licitud d’admissió a través de l’assistent telemàtic http://www.eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula.