Prova de nivell

INSTRUCCIONS PROVES DE NIVELL CURS 2022-2023

1. OMPLIR EL FORMULARI (disponible fins el 9 de setembre)

2. PAGAR LA TAXA CORRESPONENT (podeu trobar-la ací) ATENCIÓ: Cal adjuntar el justificant de pagament al formulari, si no no es podrà realitzar la prova de nivell. 

Formulari d’inscripció prova de nivell setembre 2022

Nom(Required)
Idioma al qual vol accedir / Idioma al que quiere acceder(Required)
S'han de pagar tantes taxes com proves es marquen. L'horari de les proves de nivell podria coincidir, per favor assegureu-vos abans de marcar més d'una opció. / Hay que pagar tantas tasas como pruebas se marquen. El horario de las pruebas de nivel podría coincidir, por favor asegúrate antes de marcar más de una opción.
Max. file size: 30 MB.
ATENCIÓ: No és la taxa 046, sinó el pagament de la mateixa. (Teniu l'enllaç a la taxa més amunt.) / ATENCIÓN: No es la tasa 046 sino el pago de la misma. (Tenéis el enlace a la tasa más arriba.)

PREGUNTES FREQÜENTS