Aneu a la barra d'eines

Proves finals dels cursos curriculars

ANGLÉS

EE: EXPRESSIÓ ESCRITA || EM: MEDIACIÓ ESCRITA || CO: COMPRENSIÓ ORAL || CE: COMPRENSIÓ ESCRITA || MO: MEDIACIÓ ORAL || EO: EXPRESSIÓ ORAL

FRANCÉS

EE: EXPRESSIÓ ESCRITA || EM: MEDIACIÓ ESCRITA || CO: COMPRENSIÓ ORAL || CE: COMPRENSIÓ ESCRITA || MO: MEDIACIÓ ORAL || EO: EXPRESSIÓ ORAL

ALEMANY

EE: EXPRESSIÓ ESCRITA || EM: MEDIACIÓ ESCRITA || CO: COMPRENSIÓ ORAL || CE: COMPRENSIÓ ESCRITA || MO: MEDIACIÓ ORAL || EO: EXPRESSIÓ ORAL

VALENCIÀ

EE: EXPRESSIÓ ESCRITA || EM: MEDIACIÓ ESCRITA || CO: COMPRENSIÓ ORAL || CE: COMPRENSIÓ ESCRITA || MO: MEDIACIÓ ORAL || EO: EXPRESSIÓ ORAL