Equip directiu

Equip directiu de l'EOI València-Benicalap

Direcció

Helena Lozano

Direcció d'estudis

Ana M. García

Mireia Ramón-Car

Vicedirecció

Gabriela Pérez

Secretaria

Cristina Martín

Vicesecretaria

Vicky Peña