Equip directiu

Composició de l'equip directiu de l'EOI València-Benicalap

Direcció

Joan Beltran Asensi

Direcció d'estudis

Antonio López Manresa

Vicedirecció

Helena Lozano González

Secretaria

Cristina Martín Martínez