Equip directiu

Equip directiu de l'EOI València-Benicalap

Direcció

Helena L. G.

Direcció d'estudis

Ana María G. B.

Mireia R. M.

Vicedirecció

Gabriela P. M.

Secretaria

Cristina M. M.

Vicesecretaria

Vicky P. G.