Convocatòria de proves lliures per a l’obtenció del títol de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria

En el curs 2022-23 ha sigut designat l’IES Enric Valor de Silla per a realitzar proves lliures corresponents a: Família Sanitat: Cures Auxiliars d’Infermeria (LOGSE). Aquesta prova permet obtindre directament la titulació de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria (Grau Mitjà).

Ací es pot consultar el calendari, orientacions, llistats…

Read more

Pàgina web sobre el VPH

Les alumnes Celia Carbonell, Sheila Donate i Ana Morant, tutoritzades pel professor Manolo Mota, han realitzat una pàgina web sobre el VPH (Virus del Papiloma Humà) com a part del seu treball d’investigació de Batxillerat. Podeu accedir directament en la pàgina web des d’ací o entrant directament en vph.enricvalor.es

Inscripció proves lliures

Documentació  Sol·licitud d’inscripció, que es presentarà en un sol centre. DNI, targeta d’identitat d’estranger, o visat d’estudis amb fotocòpia del mateix per a ser acarada. Certificació acadèmica oficial que acredite que es reuneix el requisit de titulació o formació explicat en la pregunta anterior. Justificant d’abonament de taxes. Declaració responsable de no estar matriculat o durant … Read more

Concurs recepta neurosaludable

El grup de segon curs del Cicle Superior de Dietètica participa en el concurs de receptes neurosaludables per a promoure hàbits d’alimentació que fomenten la salut cerebral de la població general i de les persones amb Dany Cerebral Adquirit convocat per la Federació Valenciana de Dany Cerebral Adquirit (FEVADACE).

Projecte Nodrint i educant

L’organització Justícia Alimentària és una associació formada per persones que creen en la necessitat de canviar el sistema agroalimentari actual, que oprimeix i expulsa a les comunitats rurals, i destrueix  el medi ambient. Aquest canvi passa per la consecució de la Sobirania Alimentària. Aquesta organització impulsa aliances amb la comunitat educativa per a defensar juntes un consum … Read more

Renúncia a convocatòries

L’alumnat podrà sol·licitar la renúncia a l’avaluació i qualificació d’una o les dues convocatòries del curs acadèmic de tots o algun dels mòduls, sempre que concórrega alguna de les següents circumstàncies: Malaltia prolongada o accident. Obligacions de tipus personal o familiar apreciades per l’equip directiu. Acompliment d’un lloc de treball. Maternitat o paternitat, adopció o acolliment … Read more

Exempcions FCT

Podrà determinar-se l’EXEMPCIÓ TOTAL O PARCIAL DEL MÒDUL DE FCT per la seua correspondència amb la pràctica laboral  acreditant almenys 1 any a temps complet  (o el seu equivalent a temps parcial) d’experiència laboral relacionada amb els estudis professionals que cursa. PROCEDIMENT I DOCUMENTACIÓ: 1r.- L’alumnat ha de presentar la sol·licitud en la secretaria del centre, juntament amb la acreditació d’experiència … Read more

Prioritat Elecció d’Horari Matí / Vesprada

En el CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria hi ha 2 grups en horari de demà i 1 de vesprades i en el CFGS de Laboratori Clínic i Biomèdic , hi ha 1 grup en horari de demà i 1 en horari de vesprada. L’assignació a l’un o l’altre horari s’efectuarà segons el següent ordre prioritari (ha … Read more