Col·laboració amb la Branca d’Indústries Alimentàries

Hui dimarts 20 de juny del curs acadèmic 2023 la Branca de Dietètica del nostre Institut Enric Valor de Silla impulsa la col·laboració amb la Branca d’Indústries Alimentàries de l’ institut Cuitat de l’Aprenent de València per al pròxim any 2023-2024.

Els alumnes de segon del Cicle Superior de Dietètica a la matèria Microbiologia i Higiene Alimentària i els alumnes de primer a la matèria Control Alimentari faran pràctiques als laboratoris del Cicle Superior de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària de Cuitat de l’Aprenent a les matèries Tecnologia, Biotecnologia i Anàlisi dels aliments.

Per altra banda els nostres alumnes aportaran coneixements d’Alimentació Equilibrada a la matèria de segon curs Nutrició i seguretat Alimentària.