Duplicat del títol

INSTRUCCIONS PER A SOL·LICITAR EL DUPLICAT MOLT IMPORTANT: TRÀMIT PRESENCIAL

Documentació que has d’aportar:

La sol·licitud que heu de signar (en l’apartat C, no emplenar la data de finalització d’estudis ni la nota mitjana i indicar que és un duplicat i la causa de la sol·licitud marcant les caselles corresponents).

Has d’emplenar l’imprés de taxes MOD 046, seleccionant el títol que sol·licites i imprimir les tres còpies.

Maneres de realitzar el pagament de la taxa:

 • Pots efectuar el seu pagament en les entitats bancàries corresponents
 • Realitzar el pagament a través del teu compte bancari si posseeixes certificat digital.
 • Realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

Una còpia de l’imprés 046 i el justificant de pagament

Fotocòpia del DNI/NIE

I, si apliques algun descompte en abonar les taxes, has de justificar-lo documentalment mitjançant el carnet de Família nombrosa General, Família Nombrosa Especial o Discapacitat. 

L’alumnat de 4t ESO i 2n FPB, si vol sol·licitar un duplicat, en aquest cas s’ha de pagar la taxa. 

Qui? i Com es pot recollir el títol?

Una vegada este disponible el títol se’t notificarà per correu ordinari al teu domicili (assegura’t que les teues dades estan actualitzades)

 • L’interessat, prèvia presentació del seu DNI/NIE o passaport.
 • Qualsevol persona que l’interessat haja autoritzat per escrit amb:
  • Fotocopia DNI/NIE o passaport del sol·licitant del títol
  • Fotocopia DNI/NIE o passaport de la persona autoritzada.
  • Autorització degudament emplenada.