Horaris i grups 2023 – 2024

HORARIS GENERALS 2023-2024


SOL·LICITUD DE CANVI D’HORARI.

Per a realitzar la sol·licitud de canvi d’horari cal enviar un email a jefaturaestudios@cpmalicante.com amb les següents dades:

Nom i cognoms de l’alumne/a:

Curs:

Horari adjudicat (grup, dies/hores, professor/a):

Horari sol·licitat (grup, dies/hores, professor/a):

Motiu (adjutar justificant en el seu cas):

Consulta la taula d’horaris generals del centre per a sol·licitar els canvis: Taula d’horaris

TERMINI: fins al diumenge, 10 de setembre de 2023 inclusivament.