DOSSIER DEL TALENT

El dossier del talent és una eina que permet reflexionar sobre les destreses o talents de l'estudiantat, ajudant a recopilar informació de manera qualitativa sobre la seua evolució.

Constitueix un recurs perquè el professorat conega millor el seu alumnat en relació a les seues habilitats, destreses i interessos. Aquesta informació facilita la diferenciació curricular i permet adaptar l'ensenyament a les necessitats i capacitats de cada estudiant/a.

Contribueix a l'autoreflexió d'alumnat en relació als seus propis processos d'aprenentatge. Els ajuda de detectar quines són les seues fortaleses i aspectes que necessiten treballar amb major profunditat, fent-los conscients dels seus progressos en el temps.

Recursos per al Dossier del Talent

Selecció de recursos organitzats per l'edat mínima, en la qual es poden posar en marxa (poden ser aptes a partir d'aquesta edat i aplicar-se en altres nivells o etapes). Etiquetats com "Em conec?" o "Disseny d'Oportunitats", corresponents a les dues primeres fases del Dossier. Propostes dutes a terme en centres de la Xarxa Connectats

Vols aprofundir? Visita les Càpsules Connectats d’autoformació