RACÓ DEL TALENT

Proposta de Connectats per a crear el Racó del Talent en Educació Primària

Proposta dels centres d'Educació Secundària per a la creació del Racó del Talent de centre

Guia interactiva amb anàlisi de jocs educatius per a incloure en el Racó o usar a l'aula

El Racó del Talent és la proposta del programa Connectats per a l’aprenentatge autoorganitzat de l’alumnat dins de l’aula

"Racó del Talent" té com a objectiu crear oportunitats i oferir recursos que promoguen el desenvolupament del talent perquè TOT l'alumnat, independentment de la seua capacitat, gènere, condició sociocultural, doble excepcionalitat... perquè puga desenvolupar les seues pròpies habilitats.

El Racó del Talent es basa en l'aprenentatge autoorganizado. Amb aquesta metodologia es possibilita la diferenciació curricular per a tot l'alumnat en general i per a aquell que presenta altes capacitats en particular.

Constitueix un espai d'investigació i enriquiment mitjançant el qual es promouen les habilitats de pensament i de resolució de problemes.

El Racó del Talent es basa en els models actuals sobre l'alta capacitat i el desenvolupament del talent (Subotnik et al., 2011; Gagné, 2015).

Les capacitats cognitives constitueixen una part essencial de la dotació. No obstant això, existeix un gran nombre de factors tant innats com ambientals que juguen un paper determinant en el desenvolupament d'aquesta.

Dins del racó del talent, a més d'habilitats cognitives, es promouen aqueixes altres dimensions no cognitives com: la creativitat, la motivació, les habilitats socials i comunicatives... necessàries perquè el potencial latent emergisca.

Vols aprofundir? Visita les Càpsules Connectats d’autoformació