compartir

Donar a conèixer experiències educatives que s'estiguen començant a desenvolupar en el centre o que ja s'hagen realitzat en relació a la promoció dels talents de l'alumnat a l'aula i l'atenció a les altes capacitats. 

 La 2a Edició de les Jornades de Bones Pràctiques dels Centres Connectats estan dissenyades per a complir dos objectius fonamentals: oferir formació avançada en relació a la promoció del talent i les altes capacitats, i enfortir la connexió entre centres i docents.
Enguany, a més, es prioritzaran experiències relacionades amb la promoció del benestar socioemocional dels estudiants amb altes capacitats intel·lectuals.

Compartint Talent

compartir2

Bones Pràctiques: Educació Infantil

Victoria Muñoz Ortolá
"Caixes d'aprenentatge"

Victoria Muñoz Ortolá

El treball amb caixes d'aprenentatge en educació infantil és una estratègia pedagògica que s'utilitza per a promoure el desenvolupament integral dels xiquets. Aquestes caixes solen contenir materials variats i estimulants dissenyats per a fomentar habilitats físiques, cognitives, socials i emocionals de tot l'alumnat.

Laia Ballester Manuel
Irene Monzonis Cardá
"Descobrim els Talents a infantil"

Laia Ballester Manuel, Irene Monzonís Cardá

Al CEIP Baltasar Rill Villar comencem a descobrir els talents de l’alumnat des de l’etapa d’Educació Infantil. En aquesta presentació explicarem l’organització dels materials que utilitzem per a descobrir els talents de l’alumnat i de les famílies, compartint la importància i els beneficis a nivell afectiu i social.

Image
WhatsApp Image 2024-01-18 at 14.21.45
Roberta Moll Tro
"Impuls del desenvolupament del talent a través dels espais de lliure circulació"

Yaiza Huesa García, Myriam Escudero Martínez, Roberta Moll Tro

La importància de crear oportunitats d'acostament i experimentació a experiències que desenvolupen tots els àmbits del talent

CEIP JORGE JUAN (MONFORTE DEL CID)
CEIP BALTASAR RULL (ONDA)
CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA (VALÈNCIA)
compartir

Bones Pràctiques: Educació Primària

Esteban Makoly Cantó
-"Organització de centre. Co-docències"

Esteban Makoly Cantó

De quina manera les co-docències estan contribuint en la millora de la diferenciació curricular a l'aula, i concretament, en la detecció i desenvolupament de les fortaleses del nostre alumnat?

Marina Martínez Monfort
"Transformació de centre"

Marina Martínez Monfort

En aquesta intervenció es parlarà de la importància de la motivació i eixida de la zona de confort del professorat per a transformar un centre i d'una experiència d'aula que part del treball docent iniciat en el centre enguany

Beatriz Sirvent
Asun Valero
"Aula de Recursos i Cub dels reptes"

María Asunción Valero Ramírez, Beatriz Sirvent Franco

Dins de l'ampli ventall de bones pràctiques que duem a terme en el nostre centre dins del nostre programa d'Estimulació en altes habilitats, us presentem dues de les nostres intervencions, l'aula de recursos, un clàssic en el nostre centre que permet treballar l'àrea de ciències des del vessant d'investigació i experimentació i el Cub dels reptes, un desafiament enfocat a l'alumnat d'AACC però que  en el qual de manera inclusiva participa tot l'alumnat.

CEIP JORGE JUAN (MONFORTE DEL CID)
CEIP BALTASAR RULL (ONDA)
CEIP LUIS VIVES (ELX)
Antolino Alarcón Celaya
"STEAM. Robotic"

Antolino Alarcón Celaya

Com organitzar els projectes interdisciplinaris STEAM que permeten la diferenciació curricular. El Projecte Robotic promou el desenvolupament del talent de tot l'alumnat i afavoreix una atenció adequada en l'alumnat amb ACI

Foto Bernardo
"Ludificant el talent"

Bernardo Jareño Monclús

La ludificació i el talent es donen la mà en identificar talents emergents, proporcionar oportunitats d'aprenentatge enriquidores i crear un entorn que estimule el creixement i l'autoexpresión de l'alumnat. Una estratègia clau per a apoderar a les noves generacions i preparar-les per a enfrontar els desafiaments del futur amb confiança i habilitats excepcionals

Ana Isabel Marcos Vergara
"Salvar la terra, Missió Possible "

Ana Isabel Marcos Vegara

A través de prendre consciència de la cura del nostre planeta es potencien les fortaleses i talents individuals. Cada estudiant té l'oportunitat d'expressar les seues idees de manera única, ja siga a través d'art, escriptura, música o de manera oral.

CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA (VALÈNCIA)
CEIP ALBERTO SOLS (SAX)
CEIP JORGE JUAN (MONFORTE DEL CID)
Ana González Cao
"Estimular per a enriquir"

Ana González Cao

A través d'una metodologia alternativa i amb activitats obertes i flexibles, el nostre alumnat aconsegueix un autoaprenentatge basat en el descobriment personal, aconseguint una major autoestima i un ampli desenvolupament de les diferents habilitats i talents de tot l'alumnat.
Estimular+Explorar+Experimentar+Interpretar.
Aprendre per a créixer
Foto de Amparo Selva
"Implementació protocol detecció d'AACC de la UEO"

Amparo Selva

Com s'ha dissenyat la implementació del protocol de detecció en el seu centre. Planificació, accions i estratègies.

Andrea Romero Recatalá
Reyes Tárrega
"Talent Olimpiades"

Andrea Romero Recatalá, Reyes Tárrega Nebot

Explicarem com des de les diferents especialitats  hem creat un espai per a que l'alumnat es motive a participar en els reptes i, els docents poder observar els talents. Hem posat propostes variades per a que ells/es puguen escollir a partir dels seus interessos.

CEIP JORGE JUAN (MONFORTE DEL CID)
COLEGIO SANTA ANA (ALGEMESI)
CEIP BALTASAR RULL (ONDA)
Michelle Miñano Espí
"Caixes aprenentatge EP"

Michelle Miñano Espí

Les caixes d'aprenentatge són proposades de treball globalitzat que ofereixen als nostres alumnes i alumnes la possibilitat de resoldre reptes competencials i transversals, aplicant diferents habilitats en diferents contextos

Cristina Ruiz Vega
"Impuls del talent en primària"

Cristina Ruiz Vega

Organització de recursos materials i personals en un centre, a través de proposades multinivell que formen part del treball per racons en una aula, per a donar resposta a la diversitat de l'aula, incloses les altes capacitats.

Laura Abellán Rodríguez
"La Coraleta"

Laura Abellán Rodríguez

(Corazón+Maleta): és una estratègia que serveix per a conèixer a l'alumnat i saber quines habilitats i interessos tenen. Fomenta el respecte mutu i ajuda a crear un vincle més significatiu entre el contingut curricular i les experiències personals de l'alumnat

CEIP EL PALMERAL (ALICANT)
CEIP JOAN FUSTER (MANISES)
CEIP JORGE JUAN (MONFORTE DEL CID)
Ana Sansano Colomer
Miguel Salva Choque
"Talent entre companys"

Ana Sansano Colomer, Miguel Salva Choque

A través de les pàgines grogues, sabem les fortaleses del nostre alumnat, les quals donen oportunitats d'aprenentatge als seus iguals. Per tant, amb el "Racó del Talent", donem via lliure al desenvolupament de les fortaleses, potenciant la creativitat, entre altres coses mitjançant la robòtica educativa.

Maite Sastre Giner
"L'aula creativa, obrint camins cap a l'enriquiment"

Maite Sastre Giner

La necessitat d'una resposta educativa enriquidora i motivadora, per a un perfil divers d'alumnat d'Altes Capacitats, ens dugué a la creació d'una Aula Creativa dins de les múltiples accions d'atenció que començaven a detectar-se aleshores en alguns dels nostres alumnes. L'aula creativa va començar amb la intenció de configurar un espai motivador, obert, enriquidor i significatiu on es pretenia, en un inici, en explorar els interessos i els talents d'un conjunt d'alumnat que necessitava ser mirat amb altres ulls i que ha anat derivant, al llarg del temps i de les accions realitzades, en un procés d'enriquiment del Centre en el seu conjunt i una oportunitat per a detectar i desenvolupar el talent del conjunt de tots els nostres alumnes.

CEIP BALTASAR RULL (ONDA)
COL·LEGI SANTA ANA (VILALLONGA)
compartir2

Bones Pràctiques: IES

Javier Vargas Medrano
"Cous o enriqueixes?"

Javier Vargas Medrano

Ens acostarà a, com a través de preguntes motivadores, metodologies actives, tenint sempre present el currículum i el mètode científic, es pot desenvolupar tot el potencial del seu alumnat

Patricia LLorens Fernández
"Pokemon: un cas pràctic"

Patricia Llorens Fernández

En aquesta ponència de presenta un cas pràctic d'un alumne amb altes capacitats identificat en l'etapa post obligatòria amb greus dificultats en l'àmbit adaptatiu. Es mostra el procés de detecció i avaluació soci-psicopedagògica que s'ha seguit així com el disseny de la resposta educativa. Un cas interessant d'altes capacitats amb un alt risc d'abandó escolar.

Foto Ricardo Moreno 15_01_2024
"Flexibilització Curricular en FP: Cas d'Integració"

Ricardo Moreno Rodríguez

Integració d'un estudiant ACI amb dificultats en dos instituts durant l'ESO. Després de la seua identificació i flexibilització, com aquesta adaptació impacta en la seua motivació i autoconcepte, així com la importància de l'actitud del docent en la relació amb l'estudiant. Es compartirà una experiència concreta des de l'assignatura, ressaltant elements clau com la comprensió de la seua perspectiva, juntament amb estratègies utilitzades, com incentivar el punt crític i gestionar emocions en classe

IES PLAYA SAN JUAN (ALICANT)
IES PLAYA SAN JUAN (ALICANT)
IES ANTONIO JOSÉ CAVANILLES (ALICANT)
María Dolores Saz Aguilar
"Club dels Historiadors"

María Dolores Saz Aguilar

El Club dels Historiadors és una experiència pilot que naix com a resposta educativa a l'alunando detectat en primer de l'ESO, gràcies al programa Connectats. En aquesta intervenció, la coordinadora de l'activitat i el propi alumnat, compartiran quines són les expectatives que tenen sobre aquest club i com els fa sentir aquesta oportunitat que se'ls ha obert des del centre.

IMG-20240112-WA0001
"Programa de MENTORÍAS. Una atenció de qualitat."

Eva Martínez Álvarez

Com a complement a la promoció del talent duem a terme un programa específic en el qual l'alumnat treballa en un projecte de la seua elecció durant 1 o 2 hores setmanals i en un grup amb alumnat del seu mateix perfil. Els connectem amb el seu talent perquè desenvolupen el seu màxim potencial.

Isabel Cuenca Pascual
Alumnat amb ACI: "Detecció i resposta"

Isabel Cuenca Pascual

Orientadora del centre, parlarà del procés de detecció i resposta a l'alumnat en el segon any de centre pilot. La intervenció de PT en alguns cursos per a atendre l'enriquiment curricular i la posada en marxa de metodologies multinivell

IES FERRER I GUÀRDIA (VALÈNCIA)
IES RADIO EXTERIOR (ALICANT)
IES FERRER I GUÀRDIA (VALENCIA)
Natacha Sánchez Flor
"Organizació de centre"

Natacha Sánchez Flor

Visió general de l'organització de recursos i espais per a atendre la diversitat del centre. Cas particular d'alumne amb flexibilització en la incorporació a secundària.

Charo Gumbau Monferrer
"Optatives: enriquiment a l'aula"

Charo Gumbau Monferrer

En les optatives "Connecta amb el teu talent" l'alumnat realitza sessions motivadores on es treballen diferents raonaments i models d'expressió per a estimular la creativitat i l'autoconeixement positiu.

Conxa Barceló López
"Transformació de centre"

Conxa Barceló López

Línies estratègies i accions principals per a la transformació de centre des de dins fins a convertir-se en "Centre  promotor del desenvolupament del Talent"

IES EL TORRELLÓ (ONDA)
IES EL TORRELLÓ (ONDA)
IES FERRER I GUÀRDIA (VALÈNCIA)
Alejandro García García
20240119_083619
Roberto Maestre Giménez
Fco Javier Flores Ruiz
"Accions d'impuls del talent"

Alejandro García, Amparo Andujar, Roberto Maestre,  Fran Flores

Mesures i accions adoptades des de l'Equip Directiu, l'Equip d'Orientació i professorat encaminades a la millora del desenvolupament del talent de tot l'alumnat i especialment dels alumnes amb altes capacitats.

Esther Peris Chacón IES FERRER AULA UECO RACÓ TALENT
Miquel Tribaldos Martínez
Anna Santacreu Cabrera
Charo Gumbau Monferrer
"Racó del Talent en secundària"

Esther Peris, Miquel Tribaldos, Charo Gumbau

El Racó del Talent és una estratègia educativa amb la qual s'estan generant oportunitats per al talent en els tres centres pilot d'educació secundària.

IES PLAYA SAN JUAN (ALICANT)
IES FERRER I GUÀRDIA, IES PLAYA SAN JUAN, IES EL TORRELLÓ

Xarxa de Centres Connectats

Experiències per dies

compartir

Dimecres 24 de gener

17:00h Inauguració Jornades. María del Rosari Escrig Llinares (Directora General d'Innovació i Inclusió Educativa)

17:15h Presentació Programa. Connectats María del Pilar Serna Berná (Directora del Programa Connectats)

17:30h "Transformació de centre" Val (alumne) i Marina Martínez (CEIP Baltasar Rull Villar)

17:45h "Salvar la terra, Missió Possible " Ana Isabel Marcos Vegara (CEIP Jorge Juan)

18:00h "Ludificant el talent" Bernardo Jareño Monclús. (CEIP Alberto Sols)

18:15h "Impuls del desenvolupament del talent a través dels espais de lliure circulació en EI" Yaiza Huesa García, Myriam Escudero Martínez i Roberta Moll Tro (CEIP Federico García Lorca)

18:30h “Talent Olimpiades” Andrea Romero Recatalá, Reyes Tárrega Nebot (CEIP Baltasar Rull Villar)

18:45h "Implementació protocol detecció d'AACC de la UEO" Amparo Selva (Col·legi Santa Ana)

19:00h "Estimular per a enriquir" Ana González Cao (CEIP Jorge Juan)

19:15h "Coraleta" Laura Abellán Rodríguez (CEIP Jorge Juan)

19:30h Torn de preguntes

19:45h Tancament de la jornada

 

Dimecres 31 de gener

17:00h Inauguració Jornades. María del Rosario Escrig Llinares (Directora General d'Innovació i Inclusió Educativa)

17:10h Presentació Programa Connectats. María del Pilar Serna Berná (Directora del Programa Connectats)

17:20h "Transformació de centre" Conxa Barceló López (IES Ferrer i Guàrdia)

17:25h "Alumnat amb ACI: detecció i resposta educativa" Isabel Cuenca Pascual (IES Ferrer i Guàrdia)

17:40h "Accions d'impuls del Talent" Alejandro García García, Amparo Andujar Bellón, Roberto Maestre i Fran Flores (IES Playa San Juan)

18:00h "Organització de centre" Natacha Sánchez Flor (IES El Torrelló)

18:15h "Club dels Historiadors" María Dolores Saz Aguilar (IES Ferrer i Guàrdia)

18:30h "Racó del Talent en secundària" Esther Peris, Miquel Tribaldos, Charo Gumbau  (IES Ferrer i Guàrdia, IES  El Torrelló, IES Playa San Juan)

18:45h "Cous o enriqueixes?" Javier Vargas Medrano (IES Playa San Juan)

19:00h "Optatives: enriquiment" Charo Gumbau Monferrer (IES El Torrelló)

19:15h "Pokemon. un cas pràctic" Patricia Llorens Fernández (IES Playa San Juan)

19:30h "Flexibilització Curricular en FP: Cas d'Integració" Ricardo Moreno Rodríguez (IES Antonio José Cavanilles)

19:45h "Programa de MENTORÍAS. Una atenció de qualitat" Eva Martínez Álvarez (IES Radio Exterior)

20:00h Torn de preguntes

20:15h Tancament de la jornada

Dilluns 5 de febrer

17:00h Inauguració Jornades. María del Pilar Serna Berná (Directora del Programa Connectats)

17:15h "Organització de centre. Codocencias"  Esteban Makoly Cantó (CEIP Jorge Juan)

17:30h "Descobrim els Talents a infantil” Laia Ballester Manuel, Irene Monzonís Cardá (CEIP Baltasar Rull Villar)

17:45h "Estimulant el talent: Aula de Recursos i Cub dels reptes" María Asunción Valero Ramírez, Beatriz Sirvent Franco (CEIP Luís Vives)

18:00h "Caixes d'aprenentatge"  Victoria Muñoz Ortolá (CEIP Jorge Juan)

18:15h "Caixes d'aprenentatge en EP" Michelle Miñano Espí (CEIP El Palmeral)

18:30h "Talent entre companys" Ana Sansano Colomer, Miguel Salva Choque (CEIP Baltasar Rull Vilar)

18:45h "L'aula creativa, obrint camins cap a l'enriquiment"  Maite Sastre Giner (Col·legi Santa Ana)

19:00h "Impuls del talent en primària" Cristina Ruiz Vega (CEIP Joan Fuster)

19:15h "STEAM. Robotic" Antolino Alarcón (CEIP Federico García Lorca)

19:30h Torn de preguntes

19:45h Tancament de la jornada

JBP dia 24 de gener en imatges

Si vas tenir la sort de poder assistir a la primera sessió de II Jornades de Bones Pràctiques Connectats dedicades a Educació Infantil i a Educació Primària, segur que vas gaudir de les magnifiques experiències. Aquest és el resum en imatges de l'estupenda vesprada de la vam poder gaudir. GRÀCIES!

475 ASSISTENTS

MITJANA 320

JBP dia 31 de gener en imatges

Si vas tenir la sort de poder assistir a la primera sessió de II Jornades de Bones Pràctiques Connectats dedicades a Educació Secundària i FP, segur que et vas emocionar i et van deixar petjada les magnifiques experiències. Aquest és el resum en imatges de l'estupenda vesprada de la vam poder gaudir. GRÀCIES!

351 ASSISTENTS

MITJANA 220

JBP dia 5 de febrer en imatges

Si vas tenir la sort de poder assistir a la segona sessió de II Jornades de Bones Pràctiques Connectats dedicades a Educació Infantil i a Educació Primària, segur que vas gaudir de les magnifiques experiències. Aquest és el resum en imatges de l'estupenda vesprada de la vam poder gaudir. GRÀCIES!

282 ASSISTENTS

MITJANA 210

Resum Jornades en Dades

Centres Convidats
Experiències
Docents assistents
Centres exposen les seues bones pràctiques
Xarxa de Centres Connectats