Serveis Socioculturals i a la Comunitat

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

ELS MÒDULS S'IMPARTEIXEN EN CASTELLÀ, VALENCIÀ I ANGLÈS (unes hores) SEGONS EL PROGRAMA LINGÜÍSTIC DE CENTRE