Empresa

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)

La col·laboració de les empreses en la Formació en Centres de Treball es fonamental ja que pèrmet a l'alumnat adquirir unes competències i destreses en un entorn real de treball, la qual cosa afavoreix la seua inserció laboral.

En la nostra GUIA trobaràs la informació que necessites al voltant d'aquest mòdul.

Si vols també tens ací MÉS INFORMACIÓ.

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

La Formació Professional Dual té com a finalitat proporcionar a l'alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre educatiu amb l'activitat formativa en una empresa, i, amb això, aconseguir la implicació de les empreses en el programa educatiu per a afavorir la inserció laboral i la contractació directa de l'alumnat.

Contacta amb nosaltres si t'interessa aquesta formació.

VIDEO INFORMATIU

boto_EPSI_CAT,1
Introduïu el vostre nom.
Introduïu un assumpte.
Introduïu un missatge.

ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Podràs obtindre una certificació oficial que acredite la teua experiència laboral

BORSA DE TREBALL

Podràs donar-te d'alta per tal de contactar amb el nostre alumnat quan neccesites cobrir algún lloc de treball en la teua empresa