Arts Gràfiques

ARTS GRÀFIQUES

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Impressió Gràfica

WhatsApp Image 2021-05-28 at 15.07.02(2)

Aquest cicle s'impartix en modalitat dual en col·laboració amb Hinojosa Xàtiva i Cartonatges Bernabeú

TÍTOL: El títol que s'obté és el de Tècnic en Impressió Gràfica

HORES DE FORMACIÓ: La formació està compartida amb les empreses

CENTRE EMPRESA  HORES TOTALS
1er CURS 634 560 1194
2n CURS 590 640 1230
TOTAL 1124 1200 2424

CALENDARI I HORARI

CURS CENTRE HORARI EMPRESA HORARI
1er CURS DE SETEMBRE A FEBRER DE 14.55 A 21.40 DE MARÇ A JUNY TORNS

DE 6.00 A 14.00

O

DE 14.00 A 22.00

2n CURS DE SETEMBRE A FEBRER DE 7.55 A 14.45 DE MARÇ A JUNY

ACCÉS: ESO

PROVA D'ACCÉS: SI

FORMACIÓ DUAL: SI

VIDEO