Arts Gràfiques

ARTS GRÀFIQUES

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Impressió Gràfica

Aquest cicle s'imparteix en modalitat dual

 

TÍTOL: El títol que s'obté és el de Tècnic en Impressió Gràfica

HORES DE FORMACIÓ: La formació està compartida amb les empreses

CENTRE EMPRESA  HORES TOTALS
1er CURS 634 560 1194
2n CURS 590 640 1230
TOTAL 1124 1200 2424

CALENDARI I HORARI

  CENTRE HORARI EMPRESA HORARI
CURS 2023-2024 DE SETEMBRE A FEBRER DE 7.55 A 14.50 DE MARÇ A JUNY TREBALL A TORNS SEGONS EMPRESA EN DUAL

ACCÉS: ESO

PROVA D'ACCÉS: SI

FORMACIÓ DUAL: SI

ELS MÒDULS S'IMPARTEIXEN EN CASTELLÀ, VALENCIÀ I ANGLÈS (unes hores) SEGONS EL PROGRAMA LINGÜÍSTIC DE CENTRE

EMPRESES COL·LABORADORES

LOGOS EMPRESES COL.LABORADORES