Electricitat i Electrònica

ELECTRICITAT I ELECTRONICA

CF GRAU MITJÀ Instal·lacions elèctriques i automàtiques

TÍTOL: Tècnic 

HORES: 2.000 (2 cursos)

TORN: Matí (7:55-14:45)
FPDUAL: SI

+ Si necessites més informació

CF GRAU MITJÀ Instal·lacions de telecomunicacions (Nova oferta formativa)

TÍTOL: Tècnic 

HORES: 2.000 (2 cursos)

TORN: Vesprada (14.55-21.40)

+ Si necessites més informació

CF GRAU SUPERIOR Sistemes electrotècnics i automatitzats

TÍTOL: Tècnic Superior

HORES: 2.000 (2 cursos)

TORN: Matí (7:55-14:45)       
          

+ Si necessites més informació

ELS MÒDULS S'IMPARTEIXEN EN CASTELLÀ, VALENCIÀ I ANGLÈS (unes hores) SEGONS EL PROGRAMA LINGÜÍSTIC DE CENTRE