Electricitat i Electrònica

ELECTRICITAT I ELECTRONICA

ELS MÒDULS S'IMPARTEIXEN EN CASTELLÀ, VALENCIÀ I ANGLÈS (unes hores) SEGONS EL PROGRAMA LINGÜÍSTIC DE CENTRE