PRESENTACIÓ DEL PROJECTE FPEMPRESA

El dijous 10 de maig tinguérem en el centre la Presentació del Projecte d’innovació FPEMPRESA. Este projecte, finançat pel Ministeri d’Educació, busca fonamentalment millorar les relacions entre els centres de formació professional i les empreses del seu entorn. Dos centres de Xàtiva, participem en aquest projecte, que es fica en marxa en maig de l’any passat.

L’acte de presentació va comptar amb 150 assistents aproximadament. Alli ens reunirem representants d’empreses, del centres integrats de la Comunitat Valenciana i del sector educatiu de la comarca.

Comptà amb la participació com a ponent de Jorge Arévalo (ex viceconseller d’Educació del País Basc), que ens va oferir una ponència anomenada “Competitivitat, empreses  i formació professional”, que tractava de donar una visió de la situació per la que travessen les empreses en l’actualitat, i com ens hem de preparar, tant els centres de formació professional  com les empreses, per tal de ser més competitius.

L’altre ponent va ser Chema Cenarro (coordinador nacional del projecte) que ens informà de la constitució de la Associació FPEMPRESA, de la Fundació FPEMPRESA i de la web www.fpempresa.es, instruments que s'han dissenyat per a donar-li continuitat al projecte. També ens va informar dels objectius que s’han plantejat i ens va donar l’oportunitat de plantejar suggeriments per tal de millorar les relacions empresa-centres.

Posteriorment Rubén Pérez Escamilla Cap d'Estudis de Formació per l'Ocupació explica les implicacions de que el centre siga un centre integrat. En aquest tipus de centre es desemvolupen ensenyaments de formació professional inicial, formació per a desocupats, formació per a treballadors, així com orientació i acreditacions professionals.

Amb aquesta acte, el CIPFP La Costera, es va presentar a les empreses com un lloc d’encontre que de segur permetrà en el futur noves oportunitats per a desenvolupar accions conjuntes, i contribuirà a fomentar, millorar i impulsar les relacions entre el centre i el sectors empresarials.

AL llarg de l'acte es visionà un vídeo realitzat pel alumnes i professors del centre.

També hem eixit al informatiu comarcal de Costera TV el divendres 11 de maig a partir del minut 26.00

Vegeu també algunes fotogràfies de l'acte.