Pla Digital Educatiu

El nostre centre ha sigut seleccionat per a implantar el nou model de Centre Digital Col·laboratiu a partir del mes d’abril de 2022, mes en el qual s’incorporen 150 centres.

El Centre Digital Col·laboratiu, CDC, és una de les actuacions clau del Pla Estratègic de Transformació Digital de l’Administració de la Generalitat (GENDigital2025)