Justificació faltes menjador | Justificación faltas comedor

Menjador: Formulari de justificació de faltes

Comedor: Formulario de justificación de faltas

 • Les faltes d'assistència al menjador s'han de justificar durant el mateix mes o fins al dia 2 del mes següent. Si hi ha més d'un motiu de falta cal emplenar un formulari per a cada cas.

  Las faltas de asistencia al comedor se deben justificar durante el mismo mes o hasta el día 2 del mes siguiente. Si hay más de un motivo de falta se debe rellenar un formulario para cada caso.

 •  

 • Dades del progenitor/tutor-a que fa el tràmit | Datos del progenitor/tutor-a que realiza el trámite

 •  

 • Dades de l'alumne/a | Datos del alumno/a

 • Anote ací el dia o dies que no ha assistit el seu fill/a. Indique aquí el día o días que no ha asistido su hijo/a.

  RECORDEM: Només es consideren justificats els motius establerts en les Normes d'Organització i Funcionamet del centre (Pàgina 33).

  RECORDAMOS: Solo se considerarán justificados los motivos establecidos en las Normas de Organización y Funcionamiento del centro (Página 33).

 • Deixeu anar els fitxers aquí o
  Tipus d'arxius acceptats: jpg, png, pdf, #Màx. grandària d'arxiu: 30 MB.
  •  

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.