Composició del consell | Composición del consejo

 • Carlos Llorens (director del centre i president del consell)
 • Patricia Ros (secretària del centre i secretària del consell)
 • Teresa Fabra (directora d’estudis)
 • Rosa María G. (representant de l’Ajuntament)
 • Ana C. (representant de l’AMPA)
 • 8 representants de les famílies:
  • Jesús A.
  • Marta F.
  • Daniel P.
  • Alicia S.
  • Juan P.
  • Ángel G.
  • Ramona María P.
  • Ana I.
 • 7 representants del professorat:
  • Glòria R.
  • Estibaliz B.
  • María Ángeles L.
  • María José M.
  • Carlos M.
  • Rosanna S.
  • Elena L.
 • *Actualment no hi ha representant del personal d’administració i serveis (PAS)