#somProjecte

Projecte Interdisciplinar

L’ensenyament interdisciplinari implica un esforç a l’hora d’aplicar coneixements, valors, mètodes a més d’una àrea acadèmica de manera simultània. Aquestes àrees poden estar relacionades per mitjà d’una idea central, un problema, un procés, una experiència o un tema en comú (Jacobs, 1989).
Hem triat un tema comú: Accions per a reduir el canvi climàtic.
Realitzarem activitats de col•laboració i/o cooperació que impliquen el treball de tots els grups classe del centre, creant un producte final que compartirem, tots junts, en els actes de dies commemoratius i/0 celebracions de festes.