xarxa-llibres

Xarxa LLibres és un Programa de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport basat en ajudes públiques per a la reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, mitjançant la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics de la Comunitat Valenciana.

Aquest programa està actualment actiu i per a adherir-se cal preguntar en Direcció o Secretaria.