Sessió formativa sobre l’elaboració de les proves de certificació de les EOI

El dia 18 d’octubre es va realitzar una sessió formativa destinada als redactors de les proves de certificació de les EOI de la Comunitat Valenciana, en què es repassaren, a través d’activitats pràctiques, les especificacions per a la redacció de les diverses tasques de les proves. S’hi va incidir, en les novetats ja incorporades en la convocatòria de juny de 2020, i molt especialment en la implementació de la mediació oral i de la mediació escrita.