Pla formatiu per a la prevenció del suïcidi

CONSULTA LA OFERTA FORMATIVA ACÍ

FORMACIÓ SOBRE ESTRATÈGIES PER A LA PREVENCIÓ I DETECCIÓ DEL SUÏCIDI EN L'ÀMBIT EDUCATIU

OBJECTIUS

 • Proporcionar al professorat la informació necessària per a detectar qualsevol tipus de conducta suïcida en la comunitat educativa.
 • Identificar a l'alumnat en situació de vulnerabilitat.
 • Identificar i superar els mites entorn del suïcide.
 • Identificar els factors de risc i protecció.
 • Proporcionar al professorat eines de detecció, actuació i intervenció en l'àmbit escolar.
 • Proporcionar estratègies per a la intervenció educativa en situacions posttraumàtiques.

CONTINGUTS

 • Dades, conceptes i mites sobre el suïcidi.
 • Alumnat en situació de vulnerabilitat. Factors de risc. Factors de protecció.
 • Detecció de conductes i processos suïcides en l'àmbit educatiu. Derivació a les institucions pertinents.
 • Estratègies, accions i recursos en situacions posttraumàtiques.

FORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DEL SUÏCIDI A TRAVÉS DE LA PEDAGOGIA DE LA MORT I EL DOL EN EL CENTRE EDUCATIU

OBJECTIUS

 • Saber procedir adequadament davant una situació de mort en la Comunitat Educativa.
 • Saber com viuen els xiquets/as i els/as adolescents les pèrdues significatives.
 • Saber com és la nostra relació amb les pèrdues i la mort.
 • Conéixer les creences socioeconòmiques i culturals que mantenen la mort com a tabú.
 • Donar a conéixer recursos fílmics, literaris i antropològics per a treballar la mort a l'escola o institut.
 • Conéixer i previndre els motius del suïcidi en l'adolescència.

CONTINGUTS

 • Per què educar per a la mort i el dol?
 • La meua relació amb les pèrdues i la mort
 • Psicologia evolutiva de la mort i el dol.
 • La mort: imperatiu educatiu o tabú?
 • El valor formatiu de la mort.
 • L'ús del cinema i la literatura com a recurs de normalització de la mort.
 • Relació de casos i com es va actuar.
 • Protocol a seguir davant un cas de mort.
 • Motius que poden portar als adolescents al suïcidi. Prevenció.