III Congrés Inclusiva

El III congrés d'educació inclusiva té com a tema principal l'accessibilitat universal, que s'aborda a través de l'accessibilitat física, sensorial, cognitiva i emocional i com a transversal l'accessibilitat digital. Garantir la presència, la participació i l'aprenentatge de tot l'alumnat implica organitzar la millor resposta educativa en els nostres centres i aules. Implementar el disseny universal per a crear contextos de participació i aprenentatge accessibles és una de les claus per a aconseguir-ho.

Es pretén oferir al professorat de totes les àrees i de les diferents etapes educatives, així com als i les especialistes de suport a la inclusió, coneixement, estratègies i eines que faciliten treballar amb tot l'alumnat fent efectiva la inclusió educativa.

PONENTS