PROJECTE  IVRAP

IVRAP és un projecte Erasmus+ que té com a objectiu ensenyar a estudiants de l'espectre autista amb dificultats d'aprenentatge com "aprendre a aprendre" mitjançant el desenvolupe i l'avaluació d'una eina educativa de Realitat Virtual Immersiva (IVR).

El projecte reuneix universitats i associacions sobre autisme, professionals i ONG de tota Europa per a desenvolupar, difondre i avaluar l'eina, realitzar investigacions i produir un curs massiu obert en línia (MOOC) sobre realitat virtual i autisme i recomanacions de polítiques.

ESDEVENIMENT MULTIPLICADOR

JORNADA FORMATIVA

Bannaer esdeveniment
EU logo_blue_right

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein