Reobertura de la Biblioteca del CEFIRE d’Elx després del tancament pel Covid-19

NORMES D'ÚS RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA DEL CEFIRE D'ELX

Des del dijous 4 de juny la Biblioteca del CEFIRE d'Elx reprendrà gradualment les seues activitats presencials. Fins a un altre avís s'obrirà un dia a la setmana amb cita prèvia per a préstec i devolució de llibres. És imprescindible acudir proveït de màscara


Horari: Dijous de 9.00 A 13.00 h

Per a salvaguardar la seguretat i la salut tant dels usuaris com dels treballadors,els serveis que poden ser prestats al públic se cenyiran a les següents normes:

  • No s'ha de fer ús del lliure accés a les biblioteques (el moviment dins de la sala i la consulta directa a les prestatgeries s'ha d'evitar).
  • La sala romandrà tancada, només hi haurà atenció als usuaris després de cita prèvia concertada per email al correu biblioelx@gva.es
  • S'han de sol·licitar els documents al personal de la biblioteca que serà el que el retirarà de les prestatgeries.
  • La devolució i préstec es realitzarà sota petició al correu biblioelx@gva.es . Es planificaren les devolucions establint dies concrets seguint el procediment que establisca cada biblioteca (la recollida del material i la col·locació en contenidors apropiats).
  • Els documents consultats en sala, préstec personal o préstec interbibliotecari i les noves adquisicions han de passar una quarantena de 14 dies, en un espai específic habilitat per a això en les instal·lacions del CEFIRE on haurà de romandre abans d'utilitzar-se una altra vegada.
  • Els materials i documents es manipularan amb guants i es depositaran en bosses de plàstic o en caixes amb la data en la qual inicia la quarantena. En la base de dades constarà que el document es troba en quarantena.
  • Com es fa durant el període de confinament, es continuaran prestant aquells serveis que puguen ser prestats al públic de manera telemàtica (accés al catàleg, peticions d'informació bibliogràfica, sol·licitud d'articles de revistes, manteniment del blog de la biblioteca etc.)