SUSPENSIÓ JQCV

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme ha pres la decisió de suspendre les proves ordinàries de 2020 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la situació actual de crisi sanitària i l’estat d’alarma (Reial decret 463/2020, de 14 de març).

Per tant, queden anul·lades les dates previstes, tant per als dos períodes d’inscripció com per a la realització de totes les proves, i es publicarà una nova resolució de convocatòria de les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de valencià. Quan es publique aquesta nova resolució, difondrem la informació sobre les novetats mitjançant la pàgina web de la JQCV.

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme treballa per reiniciar la convocatòria al més aviat possible, de seguida que ho permeta la situació sanitària. Ara mateix, però, no es pot fer pública cap previsió de dates concretes.

ENLLAÇ A LA WEB: http://www.jqcv.gva.es/va/novetats/-/asset_publisher/QUgs1pOTxKbH/content/suspensio-de-les-proves-de-la-convocatoria-ordinaria-de-2020?redirect=http://www.jqcv.gva.es/ca/novetats%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_QUgs1pOTxKbH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4