TALLERS SENSORIALS EN EDUCACIÓ INFANTIL

Aprendre sentint, el xiquet/a d'Educació Infantil disposa de les capacitats per a recollir informació de tot allò que li envolta.

Per a això el xiquet/a se basa en les percepcions a través dels seus sentits, la qual cosa li possibilita el coneixement del seu entorn i l'adaptació a aquest.

Com a docents i guies en el procés d'ensenyament – aprenentatge hem de posar obstinació en una presentació ordenada i coordinada de tot allò que els alumnes/as puguen percebre fins a convertir l'educació sensorial en un dels aspectes més importants del currículum d'aquesta etapa.

Per tot això, us reptem a compartir tallers sensorials de pa sucat amb oli, donades les circumstàncies. Tallers que permeten al xiquet/a fer olor, tocar, veure, sentir, en definitiva sentir i experimentar.

De cada taller necessitarem: títol, materials, preparació i fotos. D'aquesta manera compartirem aquest repte que ens ajudarà a carregar la nostra motxilla de recursos.