Plans, la meua llar en un full de paper

Mesurar, calcular i dibuixar.

Primer repte a realitzar durant el confinament.

Nivell: Cicle 2 de Formació Bàsica de Persones Adultes (FBPA).

Continguts:

  • Proporcionalitat: escales, percentatges (augments/disminucions percentuals, percentatges acumulats)
  • Operacions matemàtiques bàsiques
  • Unitats de mesura
  • Àrees

Mòduls:  Processos i instruments matemàtics, Món del treball, Castellà/Valencià

Durant aquest període de confinament, estem passant molt temps a casa, sens dubte molt més del que ens agradaria. Llegim, cuinem, netegem, ordenem calaixos, teletreballem, estudiem, … però segur que en el que no hem pensat és a dibuixar la nostra llar i continent durant tants dies en un full de paper, mantenint les proporcions, és a dir, fer el pla de la nostra casa.

Fem-ho!

I no sols això. Imaginem que volem canviar el paviment. Realitzarem el pressupost del material que col·locarem.

Per a acabar, comentarem com ens ha anat la realització tant del pla com del pressupost.

Per a dibuixar el pla, tindrem en compte:

1. Escala: utilitzar en cada cas la més adequada, que pugueu dibuixar la casa en una fulla DIN-A4 o DIN-A3. Sol ser 1:100, és a dir, que cada metre (100 cm) de paret real, es traduirà en 1 cm en el pla.

2. Si la casa té diverses altures, dibuixeu cada altura en una fulla.

3. Tingues en compte pilars, portes i finestres, indicant-los en el pla:

Finestres, amb doble línia

Portes, dibuixeu-les obertes i amb l’arc de la seua trajectòria.

4. Afegir mobles i electrodomèstics és opcional.

Per a realitzar el pressupost:

1. Sobre el pla realitzat, calcular la superfície a pavimentar (així també coneixerem la superfície de la nostra casa).

2. Pots triar el paviment al teu gust per Internet, indiques el preu   €/m²   i afiges al pressupost una imatge del paviment triat (sinó, pots prendre un preu estàndard de 9  €/m²  )

3. Suposem que tenim diners estalviats i podem pagar l’endemà de la recepció del paviment, així, per ràpid pagament, ens aplicaran un descompte del 5% del cost del paviment.

4. Finalment, ens han d’aplicar l’IVA, 21%

Expressa la teua opinió sobre el treball que has realitzat:

1. Creus que és útil la realització de plans? Quins beneficis podem obtindre amb la utilització de plans i escales?

2. Has tingut alguna dificultat, tant per a realitzar el pla com el pressupost?

Amb tot això, ja podem començar a mesurar i dibuixar.