Teatre en l’educació

INSCRIPCIONS

Teatre en l’educació. Castelló. Programa

Teatre en l’educació. Alacant. Programa

Teatre en l’educació. València. Programa

MATERIALS

PONÈNCIA MARC // Teatre de creació col·lectiva per a la convivència. Esther Uria.

TALLER A. Dramatització a partir de quadres. Juan Jesús Yelo

Accés als materials

TALLER B. Slow Art. Teresa Vaz i Marc Escrig

Accés als materials

TALLER C. D’allò narratiu a allò performatiu. Esther Uria

OBJECTIUS

Oferir eines al professorat inspirades pels tallers de dramatització-teatre aplicables de manera transversal a tots els nivells educatius.

Utilitzar les tècniques dramàtiques per a crear espais de convivència positiva als centres, entre companys i entre aquests i el professorat.

Consolidar la xarxa de docents d’arts escèniques.

Analitzar les interseccions entre les eines de la pedagogia teatral i la pedagogia social.

Compartir experiències de bones pràctiques i innovació en educació artística.

Sensibilitzar en la necessitat del canvi metodològic mitjançant les eines artístiques.

Proporcionar al professorat propostes concretes per treballar amb l’alumnat ‘expressivitat de la veu i el desenvolupament de la creativitat prenent com a base la poesia i en relació amb la posada en escena.

CONTINGUTS

El teatre com a recurs per afrontar els reptes de l’adolescència: conflictivitat, diversitat, convivència, conflicte generacional, etc.

Creació en col·lectiu de textos dramàtics amb joves a partir de temes i centres d’interés.

Desenvolupament del propi potencial expressiu, creatiu i comunicatiu dels educadors per mitjà de les tècniques dramàtiques: improvisacions, joc dramàtic, dramatització, etc.

Possibilitats dramàtiques dels museus.

Processos de desacceleració en temps de les xarxes socials per desenvolupar la creativitat i la imaginació a les aules.