Recursos competencials emocionals per al professorat.

Dijous, 30 de juliol
Hora: 17h

Comunicació virtual vía webex per a tot el professorat interessat en les emocions com a part fonamental de l'educació integral mitjançant el coaching educatiu.

Constarà d'un bloc general i un específic d'EF (2 hores).

Finalment hi haurà un torn de preguntes i resolució de dubtes.

Organitzat pel Seminari d'EF Emocional (EFMotiva) amb la coordinació del Cefire artísticoexpressiu amb Juan Fernando Bou Pérez

BOU

Juan Fernándo Bou Pérez
Coach Educativo certificat per ICF. APP. Llicenciat en Psicologia. Universitat de València

El període d'inscripció ha finalitzat / El periodo de inscripción ha finalizado