Batxillerat d’Arts (LOMCE)

1r CURS DE LA MODALITAT DE ARTS10 ASSIGNATURES

 • 6 TRONCALS:
  • 5 OBLIGATÒRIES
   1. Filosofia
   2. Llengua Castellana i Literatura I
   3. Primera Llengua Estrangera I
   4. Fonaments de l’Art
   5. Cultura Audiovisual I
  • 1 OPCIONAL. TRIAR UNA d’aquestes dues:
   • Història del Món Contemporani
   • Literatura Universal
 • 1 AUTONÒMICA: Valencià, Llengua i Literatura
 • 3 ESPECÍFIQUES
  • 1 OBLIGATÒRIA: Educació Física
  • 2 OPCIONALS. TRIAR DOS d’aquestes:
   • Anàlisi Musical I; Anatomia Aplicada; Cultura Científica; Dibuix Artístic I; Llenguatge i Pràctica Musical; Religió I; Història de la Filosofia; Segona Llengua Estrangera I (Francés); Tecnologia Industrial I; Tecnologies de la Informació i la Comunicació I; Volum; o una assignatura troncal no cursada (de qualsevol modalitat).

2n CURS DE LA MODALITAT D’ARTS: ASSIGNATURES

 • 6 TRONCALS:
  • 4 GENERALS
   1. Història d’Espanya
   2. Fonaments de l’Art II
   3. Llengua Castellana i Literatura II
   4. Primera Llengua Estrangera II
  • OPCIONALS. TRIAR DOS:
   • Cultura Audiovisual II
   • Arts Escèniques
   • Disseny
 • 1 AUTONÒMICA: Valencià, Llengua i Literatura
 • ESPECÍFIQUES
  • 2 OPCIONALS. TRIAR DOS d’aquestes:
   • Anàlisi Musical II; Ciències de la Terra i el Medi ambient; Dibuix Artístic II; Fonaments d’Administració i Gestió; Religió II; Història de la Música i la Dansa; Imatge i So; Psicologia; Tècniques d’Expressió Grafico-Plàstica; Segona Llengua Estrangera II (Francés); Tecnologia Industrial II; Tecnologies de la Informació i la Comunicació II; o una assignatura troncal no cursada (de qualsevol modalitat).