TEAMS PER A TOT EL PERSONAL DELS CENTRES EDUCATIUS CDC I NO-CDC

S’ha habilitat l’aplicció Teams d’Office365 a tot el personal dels centres educatius, amb independència de si pertanyen ja al projecte CDC (Centre Digital Col·laboratiu), o no.

D’aquesta manera podran fer videoconferències i crear un canal compartits entre centres CDC i no-CDC per a coordinació de diverses coses, com per exemple:

  • Transició de primària a secundària
  • Projectes intercentre
  • Coordinació amb inspecció educativa etc

En aquests moments els centres educatius no CDC tenen llicència de Webex per a videoconferències, la qual cessarà a finals de desembre.