Absències i Represa de classes

ABSÈNCIES PROFESSORAT: A partir de la data indicada no impartirà classes fins a nou avís el /la docent
AUSENCIAS PROFESORADO: A partir de la fecha indicada no impartirá clase hasta nuevo aviso el/la docente

15 Abril 2024
– RAQUEL MONZÓ

6 Marzo 2024
– FERNANDO SOLSONA

28 Febrero 2024
-GEMA CASINO

REPRESA DE CLASSES: A partir de la data indicada REPRENDRÀ les seues classes el/la docent/ ó sustitut/a del/la docent
REANUDACIÓN DE CLASES: A partir de la fecha indicada RETOMARÁ sus clases el/la docente ó sustituto/a del /la docente

11 Abril 2024
– AMPARO ZAMORA


Informació sobre la recollida de l´alumnat dins de la jornada escolar: el pare/mare o tutor/a accedirà al Hall del Conservatori i emplenarà una autorització d’eixida que els proporcionarem. També es pot autoritzar per a tot el curs l’eixida dels fills/as en l’última franja horària emplenant el document “Autorització d’eixida durant l’horari escolar” (Secretaria – Documents i enllaços d’interés) i enviant-li-ho al tutor/per correu electrònic.

Información sobre la recogida de l´alumnado dentro de la jornada escolar: el padre/madre o tutor/a accederá al Hall del Conservatori y rellenará una autorización de salida que les proporcionaremos. También se puede autorizar para todo el curso la salida de los hijos/as en la última franja horaria rellenando el documento “Autorización de salida durante el horario escolar” (Secretaría – Documentos y enlaces de interés) y enviándoselo al tutor/a por correo electrónico.