Guide the guide

Captura de pantalla de 2021-05-07 20-22-02

KA 229 - Descripció GUIDE THE GUIDE 2019 - 2022

3er. i  4rt. de l'ESO, i 1er. de Batx

El Museu és una de les poques organitzacions que s'actualitzen constantment, canviant d'una generació a una altra a través de l'exposició de noves exposicions. En anteriors col·laboracions europees vam poder identificar que les visites guiades a museus i ciutats són considerades avorrides pels estudiants, que perden el seu interès poc després de començar el recorregut i, al final del itinerari eixen sense haver millorat els seus coneixements i sense haver adquirit cap informació nova que puga ser rellevant per als seus estudis. La manca d'interès dels estudiants es deu al fet que els guies dels museus i de les ciutats no fan les presentacions de forma interactiva, implicant molt poc o gens els estudiants. Per això, cal canviar-ho i   transformar les visites als museus i a les ciutats en recursos reals amb enfocament educatiu, especialment pel fet que no només apropen el patrimoni cultural als estudiants, sinó que també suposen trobades socials, històriques i científiques difícils d’aconseguir en altres llocs.

Per tant, aquest projecte és una oportunitat única perquè les escoles treballen directament amb els museus i les autoritats locals (o punts d'Informació Turística), per fer-los conscients de les necessitats dels estudiants i de les escoles -tal i com ho demostren les dades recollides fins ara-.

Quins són els objectius que ens agradaria aconseguir i els resultats concrets que ens agradaria obtenir? Com s'enllacen aquests objectius amb les prioritats que hem seleccionat?

Seguint la declaració de Benjamin Franklin, "Dis-me i oblida't, ensenya'm i recorda, implica't i aprèn", l'objectiu principal de la "Guia de la guia!" és millorar la qualitat i l'eficiència de l'educació utilitzant les visites guiades a museus i ciutats com a eines educatives, implicant els estudiants d'una manera creativa i innovadora, generant nous coneixements i habilitats rellevants no només per al procés d'aprenentatge dels estudiants, sinó també per a la seua vida.

Hem identificat els següents objectius específics:

O1-Incrementar l'ús de visites guiades a museus i ciutats com a eina educativa integradora/complementària. Un grup de 150 alumnes de 5 països europeus dissenyen 15 visites guiades de models innovadors i interactius al llarg un període de 24 mesos (30-40 alumnes per país)

O2-Incrementar la correlació entre els coneixements teòrics de l'alumnat i els continguts presentats durant les visites guiades, dirigits a un grup de 150 alumnes de 5 països europeus en 24 mesos

O3-Crear oportunitats per a l'aprenentatge mitjançant l'educació patrimonial mitjançant la implicació dels estudiants en les activitats intercurriculars durant un període de 24 mesos.

El resultat concret serà un kit pedagògic titulat "visites guiades-exemples de bones pràctiques", que comprendrà informació sobre la metodologia de 15 visites guiades i clars exemples de com posar en pràctica els coneixements teòrics. El kit inclourà d'un element interactiu en línia: un museu virtual multidisciplinari amb materials visuals (fotos, presentacions, vídeos) de visites locals i internacionals.

Una de les prioritats seleccionades és la inclusió social, ja que el projecte oferirà l'oportunitat als estudiants de treballar en grups mixtos, interactuar i dur a terme diàlegs fructífers per tal de prendre decisions conjuntes sobre els temes proposats. Participant en activitats del projecte, els estudiants podran:

  • Contribuir directament a la promoció de la seua comunitat (habilitats socials i cíviques)
  • Conèixer/enriquir el coneixement de la seua pròpia cultura i d´altres (competències interculturals)
  • Utilitzar eines TIC en les seues activitats de recerca i documentació, millorant l'alfabetització dels estudiants en els mitjans de comunicació, de vegades limitat només a l'ús de les xarxes socials
  • Seleccionar els continguts pertinents per a les presentacions de museus/ciutat i processar-lo, desenvolupar i millorar el seu pensament crític d'una manera transversal.

Els mètodes de treball del projecte seran innovadors (per exemple, aprenentatge guiat, caça de tresors, aprenentatge basat en missions, jocs interactius, jocs de rol), utilitzant els recursos específics del context geo-social i cultural, amb l'objectiu de desenvolupar les habilitats clau i sensibilitzar sobre el patrimoni cultural de diversos països europeus.

Com les activitats previstes conduiran a l'assoliment dels objectius del projecte?

Els tallers que tindran lloc durant la formació del professorat organitzat a l'octubre de 2019 ajudaran als professors a intercanviar exemples de bones pràctiques en relació amb mètodes i eines de treball interactives. El resultat d’aquestos tallers es compartirà i així les escoles tindran a la seua disposició aquests recorreguts amb els que podran garantir visites guiades interactives i innovadores.

Durant la implementació del projecte hi haurà nombroses oportunitats perquè els estudiants participen en les activitats pràctiques com a membres de l'equip del projecte. En eixes visites al Museu/ciutat els estudiants actuaran com a visitants del Museu/ciutat en contextos locals i internacionals i  com a guies per als seus companys (col·legues del seu propi país o a l'estranger). Les activitats d'aprenentatge transnacional tindran un caràcter unitari tenint en compte que durant cada activitat els alumnes realitzaran dues visites al Museu i un recorregut per la ciutat. No obstant això, hem escollit museus pertanyents a diferents àmbits, des de la història i l'arqueologia fins a la ciència (Museu Príncep Felip) i l'art (Museu de Belles Arts Pius V), que oferiran als estudiants l'oportunitat d'adquirir informació en diversos àmbits a través d'activitats pràctiques planificades i implementat per l'amfitrió de l'escola d'activitat transnacional.

Mobilitats del projecte:
dades orientatives
CURS 19 / 20
Romania 2 profes i 5/6 alumnes Març / abril 2020 **
Portugal 2 profes i 5/6 alumnes Maig 2020 **
CURS 20 / 21
Croàcia 2 profes i 5/6 alumnes Octubre 2020 **
Espanya Recepció de 20/25 alumnes Març 2021* **
Itàlia 2 profes i 5/6 alumnes Maig 2021 **

* Possibilitat  d´acollir alumnes europeus a les cases dels alumnes del projecte.
** Mobilitats pendents de la situació socio-sanitaria de la COVID-19, possiblement a realitzar durant el tercer trimestre del curs 20/21 o mes probablement al curs 21/22.