La Senia amb la lluita feminista

L’anterior diventres 8 de març vam celebrar el dia de la dona treballadora a l’institut. Per fer-ho, vam realitzar una activitat amb l’alumnat de primer cicle, ja que els altres nivells es van adherir a la vaga convocada per a estudiants.

L’activitat va consistir a treballar diferents frases fetes tradicionals en què s’evidencia una clara visió despectiva cap a la dona. L’objectiu era que l’alumnat poguera reflexionar sobra el motiu de l’existència d’aquestes dites i que en creara de noves.

En primer lloc, vam realitzar una breu reflexió a mode de motivació per realitzar l’activitat. Vam explicar el motiu pel qual se celebra el dia de la dona treballadora i la importància que açò es faça. Seguidament, vam donar inici a l’activitat. L’alumnat va ordenar diferents papers per crear refranys, els quals havien de llegir i entendre el significat. Després d’observar el fort masclisme que els impregnava, l’alumnat va escriure nous refranys per reivindicar la igualtat.

En acabar, tots els grups van tindre l’oportunitat de penjar els refranys de la seua classe al mural de pati.

Cal destacar que, tot i que el mateix 8 de març vam fer aquesta activitat, el treball per la igualtat està present durant tot el curs i especialment durant aquesta setmana. Així ho podem veure en els corredors de l’institut, els quals estan decorats amb diferents productes finals realitzats per diferents nivells.