Acte públic per a l’adjudicació de vacants d’FP. FASE 2

Acte públic per a adjudicació de places vacants de Cicles, sols per a persones participants en el procés d’admissió: Dijous 22 de setembre a les 17:15h.
Documentació a presentar pels interessats:

  • Documentació acreditativa de la identitat i edat (DNI/NIE).
  • Documentació acreditativa del requisit acadèmic presentat en la sol·licitud d’admissió, en la qual aparega la nota mitjana (original o fotocòpia compulsada).

Cicles disponibles:

  • Administració i Finances.
  • Gestió Administrativa.
  • Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.