Admesos i no Admesos en Cicles Formatius

Gestió Administrativa

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Administració i Finances

Desenvolupament d’Aplicacions Web

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa