Treballem amb components de pneumàtica en Tecnologia Industrial

L'alumnat primer de Batxillerat treballa amb components de pneumàtica en Tecnologia Industrial

Mònica Camiña

L'alumnat de primer de Batxillerat de l'assignatura de Tecnologia Industrial I està treballant aquests dies amb pràctiques de pneumàtica, amb components reals, com els que s'utilitzen en les indústries amb maquinària pneumàtica.

Primerament van estudiar les característiques dels components i dels circuits pneumàtics, així com la simbologia específica. Després l'alumnat va realitzar la simulació de circuits pneumàtics amb programes especials que tenim instal·lats en els ordinadors del Taller de Tecnologia i, per últim, han realitzat pràctiques amb els taulers i el compressor pneumàtic que tenim al nostre institut.

D'aquesta manera, oferim als nostres alumnes un ensenyament integral i enriquidor, que, amb el desenvolupament d'activitats de complexitat creixent, els permet ser protagonistes del seu propi aprenentatge i assolir les competències educatives de forma autònoma i motivadora. Sempre preocupats i comprome sos amb l'educació dels nostres alumnes... Rodem La Sénia!