RHYTHM OF SCIENCE/EL RITME DE LA CIÈNCIA: INSTRUMENTS MUSICALS AMB MATERIAL DE RECICLATGE

La segona activitat ha sigut la creació d’instruments musicals amb materials de reciclatge, ja que en alguns llocs no es poden permetre el comprar instruments convencionals, i ens hem adonat que podem fer instruments que sonen amb molt poc pressupost i gaudir de la música amb ells. Les nostres famílies també han col·laborat en este procés formant també part d’este projecte.