ÚS SEGUR INTERNET

En els següents enllaços trobareu pàgines amb consells per a la utilització correcta de les noves tecnologies, Internet, xarxes socials...

ISK4KIDS: Pàgina de la INCIBE (Institut de ciberseguretat), amb multitud de recursos per a les famílies i col·legis.

CODI DE CONDUCTA ETWINNING: Normes lògiques però que han de ser recordades i fomentades en totes les plataformes.

eTWINNING: SEGURETAT EN INTERNET: Recopilatori de recomanacions d'Etwinning