RHYTHM OF SCIENCE/EL RITME DE LA CIÈNCIA: Música i TIC

Ens presentem als nostres companys i per a això hem utilitzat una eina digital que es diu CHATERPIX. Amb ella hem triat el nostre instrument favorit i li hem afegit la nostra veu. Hem fet parlar als nostres instruments i ha sigut molt divertit. Després hem pujat les nostres presentacions a un mur col·laboratiu Padlet

Us agraden les creacions que estem creant? Punxa en l’enllaç i veureu els diferents instruments que estem aprenent: 

https://padlet.com/steminnature2023/rhythm-of-science-student-introduce-260v3s4v26as98f8


També hem experimentat dibuixant la lletra “C” i la lletra “T” amb el programa Chrome music lab, entre tot l’alumnat volem crear una música amb les lletres que formen el nom del nostre projecte.

Les nostres lletres sonen així:

Lletra “C”: https://musiclab.chromeexperiments.com/song-maker/song/5870160198107136

Lletra “T”: https://musiclab.chromeexperiments.com/song-maker/song/6140266547380224Com sonarà el nom del nostre projecte? Ací ho podeu escoltar:

 https://www.canva.com/design/daf7evz1yiy/fdq1uzkyinpzjkxcvgyb7a/view?utm_content=daf7evz1yiy&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor