Proves homologades d’idiomes

INFORMACIÓ PROVES HOMOLOGADES:
Inscripció proves homologades: del 30/1 al 27/2/2023

Per a participar en la prova homologada del Nivell Bàsic serà requisit imprescindible tindre, almenys, setze anys complits l’any natural en què es realitze la prova i estar matriculat al centre docent l’any de realització de la mencionada prova en qualsevol de les ensenyances d’Educació Secundaria o Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

Prova d’anglès: 21/3/2023 11:00h

Prova de francès:  22/3/2023 11:00h


Més informació a la pàgina web de Conselleria:
https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades